Betingelser

Betaling

Kontant ved henting.

Depositum

Forlanges i enkelte tilfeller.

Forsendelse

Vi kan besørge transport og levering.

Bestilling

Ved forsendelse kreves skriftlig bekreftelse, signert leiekontrakt el. rekvisisjon.

Avbestilling

Ved avbestilling under 1 uke før leiedato fakturerer vi 30% av leiesum som gebyr.

Henting

Etter kl. 13.00 første leiedag.

Levering

Før kl. 13.00 dagen for retur. Ved beskjed om forsinkelse kan du unngå ekstra leie.

Tap/Skader

Utstyr skal returneres i sine respektive kasser og i den stand det ble utlevert fra oss. Kunder som ikke følger dette vil bli belastet for rens og opprydding med kr. 225,- pr. påbegynte halvtime.

Leietager er erstatningspliktig for eventuelle tap, skader og mangler.

Test av utstyr

Leietaker har testet og funnet i orden leide effekter

Fakturering

Kun til registrerte firmakunder. Nye kunder forutsetter kredittgodkjenning.

Forsikring

Kundens ansvar. Kan ordnes av oss på visse betingelser.

Legitimasjon

Godkjent ID-kort, sertifikat, firmaattest. Person under 18 år leverer fullmakt fra foresatte.

Rabatter

Firma og privatpersoner kan oppnå gode rabatter ved hyppig leie. Dette gjelder også faste avtaler på tilkjøring/ henting av leid utstyr. be om spesialtilbud!